Przedszkole | Liceum | Szkoła muzyczna | Fundacja

Programy zewnętrzne

Programy zewnętrzne realizowane przez szkołę podstawową nr 12:

Program Oceniania kształtującego

Program Oceniania kształtującego został wprowadzony do naszej szkoły w roku 2015/2016. Obecnie monitorowane są prace z  tym programem w klasach 4ab.
Celem oceniania kształtującego jest przede wszystkim poprawa procesu uczenia się. Takie ocenianie zachęca uczniów do przejmowania odpowiedzialności za własną naukę i pomaga bardziej świadomie uczyć się.
Elementy Oceniania Kształtującego :
1. Cel lekcji sformułowany w języku ucznia.
2. Kryteria sukcesu  czyli Na Co Be Zu
3. Informacja zwrotna
Korzyści dla ucznia ze stosowania OK :
• Uczeń zna cele lekcji 
• Wie , jakie są kryteria oceniania
• Otrzymuje informację zwrotną o swojej pracy 
• Jest bardziej zmotywowany do nauki i bierze za nią odpowiedzialność
• Wie nad czym musi jeszcze popracować , aby osiągnąć sukces
 
 Ocenianie Kształtujące = atmosfera sprzyjającą uczeniu się

Projekt „Gra w klasy rozwój bez granic”

Projekt „Gra w klasy rozwój bez granic” polega na zwiększeniu wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych , a także zwiększeniu  zaangażowanie nauczycieli i uczniów w nowoczesny proces edukacji. Jedną z najważniejszych cech tego programu jest jego interdyscyplinarność i indywidualizacja nauczania. Interdyscyplinarność oznacza tworzenie zadań łączących wiedzę i kompetencje z przynajmniej dwóch odrębnych dziedzin wiedzy .Indywidualizacja nauczania przejawia się pozostawieniem uczniom do wyboru możliwie szerokiej gamy ścieżek, jakimi mogą podążać ucząc się.

 

Mistrzowie kodowania

 Współczesna technologia pozwala nie tylko lepiej wykorzystywać tradycyjne treści w nauczaniu, ale także uczyć zupełnie inaczej, niż było to  to do tej pory. Dobrym przykładem takich możliwości jest Scratch, platforma do nauki programowania, a raczej do nauki wykorzystania komputera do tworzenia własnych projektów.
Scratch uczy dzieci jak tworzyć własne animacje. Może to być gra komputerowa, historyjka, własna ilustracja, czy komentarz do przeczytanej książki albo jakiegoś pobudzającego wyobraźnie wydarzenia, np. badań Marsa. Po drodze dzieciaki uczą się też podstaw myślenia algorytmicznego i logiki programowania. Ale możliwości Scratcha są znacznie szersze tak, jak znacznie szersze są możliwe zastosowania technologii informacyjnych.
Z pomocą Scratcha dzieci mogą także realizować wspólne projekty, uczyć się od siebie nawzajem, a działając w grupie rozwijać swoje kompetencje społeczne, czasami zaniedbywane przez polska szkołę.” Język Scratch został stworzony  z myślą o dzieciach i młodzieży, żeby uczyć ich podstaw programowania. Jest on programowaniem wizualnym i przypomina układanie puzzli, więc nie wymaga zaawansowanej wiedzy matematycznej i daje dziecku dużą szansę na odniesienie sukcesu. Programowanie to umiejętność, która coraz bardziej przydaje się w XXI wieku, a ktoś, kto zrobi pierwsze kroki w dzieciństwie może się tym zainteresować i zdobywać dalsze przydatne umiejętności.

 

Gry logiczne i strategiczne

„Gram – warsztaty rozwijające myślenie matematyczne”

Autorski program zajęć warsztatowych Idea programu zajęć powstała w oparciu o informacje i badania dotyczące umiejętności matematycznych dzieci i młodzieży. Wyniki Ogólnopolskiego badania umiejętności trzecioklasistów, wyniki sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej i wyniki egzaminu po gimnazjum pokazują, że dzieci i młodzież mają dużą trudność w rozwiązywaniu problemów i zagadnień związanych z matematyką, a w szczególności tych, opartych na logicznym myśleniu, wyciąganiu wniosków, badaniu następstw, z precyzyjnym czytaniem tekstów, wiązaniem informacji rozproszonych w tekście, analizą otrzymanych wyników itp. Głównym celem programu jest rozwijanie logicznego i strategicznego myślenia.

 

Przyjaciele Zippiego

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności 
w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym,  korzystając z  tych umiejętności. Program „Przyjaciele Zippiego” uczy dzieci, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie. Jest to jedyny program, w którym z małymi dziećmi rozmawia się na temat śmierci i uczuć, jakie towarzyszą nam w sytuacji utraty kogoś bliskiego.
 
 

Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją

Nasza szkoła przystąpiła  w III edycji programu „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją" Honorowy patronat nad projektem objął główny oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji

Celem programu jest:
1. Wdrożenie filozofii szkoły przyjaznej z dysleksją.
2. Wdrożenie strategii najskuteczniejszej pomocy uczniom z dysleksją.
3. Przekonanie środowiska szkolnego (uczniów, rodziców, nauczycieli,) o konieczności i celowości stałej pracy z dziećmi z dysleksją rozwojową w celu wyrównania szans edukacyjnych.
4. Popularyzowanie wiedzy na temat dysleksji oraz sposobów rozpoznawania i zaspokajania potrzeb uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się
5. Określenie aktualnego stanu opieki nad uczniami z dysleksją rozwojową (ryzykiem dysleksji) w szkole.

 

Program wspierania uczniów uzdolnionych: WARS i SAWA

 

Comenius 2013-2015

NASZA SZKOŁA KOORDYNUJE I REALIZUJE

Wielostronny Partnerski Projekt Szkół w programie COMENIUS

2013-2015

Oficjalna strona projektu: http://www.delasingularitealuniversalite.eu/

Resumé po polsku: http://www.szkolybulhaka.pl/x/ssp12/o_szkole/projekty/comenius.htm

 

Mądra szkoła czyta dzieciom

„Lubić czytanie – to znaczy godziny nudy, które człowiek miewa w życiu, zmienić na godziny radości...”
Monteskiusz

Część z nich przychodzi około godziny 8.00. Tym razem nie biorą udziału w konsultacjach i dodatkowych zajęciach. Zmęczeni na samą myśl o czekającym ich dniu, zostawiają plecaki i zamierzają wyjść na korytarz. Wówczas do ich klasy wchodzi nauczyciel z książką. „Michel Piquemal, Bajki filozoficzne” - jeden z chłopców odczytuje z okładki. Rodzi się niewielkie zainteresowanie.
-Chyba tę książkę wybraliśmy do czytania w trakcie porannych dyżurów? - zauważa inny z chłopców. Niepewnie próbują wycofać się z klasy, jednak nauczyciel zaczyna czytać, spokojnie, pewnie, nie za długo, w sam raz, by zasiać pytania w głowach uczniów? „Czym jest mowa? Czy można powiedzieć wszystko? Czym jest bliskość? Po co w życiu granice?”
Uczniowie niespiesznie,bez oceniania, próbują odpowiedzieć na postawione pytania; niektórzy tworzą ilustracje do tekstu na wielkim rulonie papieru. Niezwykle szybko mija im czas.
Na kolejnym dyżurze jest coraz więcej chętnych do czytania. Lubią słuchać, dyskutować, rysować, nie są pewni, ale może właśnie dzięki temu lepiej radzą sobie ostatnio z odpowiedziami ustnymi, z działaniami matematycznymi, z nauką nowych słówek.
Po pewnym czasie nie wątpią - ich koncentracja, pamięć, umiejętność wysławiania ulega poprawie. „Porozmawiajmy...” coraz częściej słychać na korytarzu, a nieśmiało rzucane słowa przeradzają się w spójny, logiczny i przyjemny dla ucha dialog.
„Nasze kolorowe pudełko na książki jest niemal pełne!”: cieszy się nauczycielka języka polskiego, która akcję „Mądra szkoła czyta dzieciom” połączyła ze zbiórką książek dla najmłodszych pacjentów szpitali. Wkrótce czekają na nią kolejne miłe niespodzianki:

  • Ruszamy z akcją bookcrossing, na półkach w 6b zostawiamy książki, które chcemy komuś wypożyczyć, ale zwroty na koniec roku! - zastrzegają uczniowie.

  • Rozumiem. Ja też nie ze wszystkimi książkami mogłabym się rozstać na zawsze, tę tylko wypożyczam - komentuje nauczycielka i odkłada na półkę „Oskara i panią Różę” ze swojego prywatnego księgozbioru. - Pamiętajcie, rano czytamy. Zapraszam.

  • Będziemy. A może zaprosimy chętne osoby do czytania? I, jak wspominaliśmy, przez kilka dni poprowadzimy własny sklepik. Oczywiście zyski przeznaczamy na zakup nowych książek do szpitali... - dzieci pełne są zapału.

Pani od polskiego też snuje plany z nadzieją na rozwinięcie zapoczątkowanych akcji. Stopniowo scenariusz nabierze kolorów.
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 12 w Warszawie Wesołej przystąpiła do akcji „Mądra szkoła czyta dzieciom”. Jest to nowa odsłona kampanii społecznej prowadzonej przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska Czyta dzieciom” - tym razem adresowana do szkół. Jej celem jest zachęcenie nauczycieli do wprowadzania codziennego czytania uczniom dla przyjemności.
Badania przeprowadzone przez Fundację potwierdzają, że codzienne czytanie dzieciom wpływa na poprawę ich umiejętności językowych, intelektualnych i społecznych.
W SSP nr 12 kampanii towarzyszy zbiórka książek dla najmłodszych pacjentów szpitali w ramach akcji „zaczytani” oraz uruchomienie nieformalnej wypożyczalni książek wśród uczniów. W grudniu odbył się konkurs literacko – plastyczny pt. „Tę książkę warto przeczytać”, którego celem było wyłonienie książek czytanych w trakcie dyżurów oraz wybranych lekcji. Rozpoczynamy czytanie, w które z czasem zamierzamy włączyć nie tylko pracowników szkoły.
Zachęcamy wszystkich do aktywnego czytania oraz do podzielenia się przeczytanymi książkami z pacjentami oddziałów dziecięcych.
Książki można zostawić w SSP nr 12 w Warszawie Wesołej w kolorowym pudle na szafkach na parterze.

Szczegóły akcji na stronach: www.calapolskaczytadzieciom.pl oraz www.zaczytani.org

 

 

Innowacyjny Program Nauczania Interdyscyplinarnego

W Bułhaku uczniowie klas czwartych biorą udział w Innowacyjnym Programie Nauczania Interdyscyplinarnego (IPNI) we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Biznesu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Od września rozpoczęła się realizacja innowacyjnych działań z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. W projekcie udział bierze 50 szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego, 200 nauczycieli oraz 4000 uczniów. Zajęcia w oparciu o Innowacyjny Program Nauczania Interdyscyplinarnego odbywać się będą w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w szkole. Celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia w ramach II etatu edukacyjnego w zakresie przyrody, matematyki, zajęć komputerowych i zajęć technicznych. Dla potrzeb projektu szkoły wyposażono w niezbędny sprzęt i oprzyrządowanie do w/w przedmiotów.

Pierwszy zrealizowany projekt został zatytułowany „Jak zobaczyć to, co niewidoczne gołym okiem”. W czasie lekcji przyrody uczniowie poznali budowę mikroskopu optycznego oraz zasady jego działania. Na lekcjach warsztatowych wykonali samodzielnie nietrwałe preparaty mikroskopowe oraz przeprowadzili pierwsze obserwacje. Przy pomocy kamery oraz programu komputerowego zostały wykonane zdjęcia trwałych preparatów mikroskopowych, które zostały wykorzystane na lekcjach informatyki, jako materiał do stworzenia prezentacji multimedialnych przez uczniów. W ten sposób uczniowie udokumentowali swoją pracę wykonaną na lekcjach przyrody.

Jolanta Bialik
Justyna Gąska

 

11Działamy_z.png1logo_LS.pngPenfriends_LandscapeWebBanner2.jpgczytanie.jpgenglishyprepycenter.jpgetwinning1.jpgl22.jpglogo-mistrzowie-kodowania.jpglogo10.jpglogo2.giflogo8.jpgszkoa_odkrywcow_talentow.jpgwarszawa.jpgznaczek_szkoy_z_klas.jpg