Przedszkole | Liceum | Szkoła muzyczna | Fundacja

Oferta Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Emanuela Bułhaka oferuje możliwość uczenia się zarówno dwujęzycznie jak i wyłącznie w języku polskim. Ważnym elementem pracy jest położenie nacisku na naukę języków obcych – w szczególności języka angielskiego i hiszpańskiego, a także na rozbudzaniu wśród uczniów ciekawości świata i kształtowanie wśród uczniów postawy badawczej. Dzięki współpracy Szkoły z Uniwersytetem Warszawskim, uczniowie mają możliwość prowadzenia badań i eksperymentów w profesjonalnych laboratoriach. Ponadto, będąc Szkołą Przyjazną dla Uczniów z Dysleksją, a także Szkołą Uczącą się, efektywnie realizuje program Oceniania Kształtującego. W przyjaznej atmosferze, przy zindywidualizowanym podejściu do każdego dziecka, uczniowie rozwijają wiedzę, umiejętności i zainteresowania.

 

SZKOŁA ZAPEWNIA UCZNIOM:

1. naukę w małych grupach liczących do 16 uczniów

2. intensywną i innowacyjną naukę j. angielskiego, a także naukę j. hiszpańskiego od pierwszej klasy

3. zajęcia przygotowujące do egzaminów językowych, egzaminu ósmoklasisty

4. bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych dającą możliwość realizacji własnych pasji i zainteresowań

5. opiekę pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela terapii pedagogicznej

6. naukę pływania na basenie w ramach 1 godz. w-f

7. nowoczesne metody nauczania, w tym: projekty szkolne, projekty międzynarodowe

8. nowatorski system oceniania uczniów

9. indywidualne podejście do ucznia

10. bezpieczeństwo, opiekę na świetlicy szkolnej (7.30-18.00), obiady

 

 

11Działamy_z.png1logo_LS.pngPenfriends_LandscapeWebBanner2.jpgczytanie.jpgenglishyprepycenter.jpgetwinning1.jpgl22.jpglogo-mistrzowie-kodowania.jpglogo10.jpglogo2.giflogo8.jpgszkoa_odkrywcow_talentow.jpgwarszawa.jpgznaczek_szkoy_z_klas.jpg