Przedszkole | Liceum | Szkoła muzyczna | Fundacja

języki obce i dwujęzyczność

Język angielski

Od klasy pierwszej szkoły podstawowej kładziemy nacisk na nacisk języka angielskiego. Nauczany jest on w małych grupach i realizowany jest w wymiarze co najmniej pięciu godzin tygodniowo przez wszystkie lata nauki w Szkole. Od klasy drugiej do klasy czwartej uczniowie mają jedną godzinę konwersacji (‘Speaking’), które prowadzone są wyłącznie w języku angielskim. W ostatnich trzech latach nauki wprowadzamy zajęcia z native speakerem.

Bułhak jest Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym i Szkołą Partnerską British Council. Corocznie organizujemy egzaminy Cambridge. Współpraca ta stymuluje ciągłe zmiany w procesach nauczania i uczenia się. Zaowocowała ona przyznaniem nam nagrody British Council Addvantage Award, w związku ze 100% zdawalnością egzaminów w każdym roku szkolnym (w ciągu ostatnich kilku lat przystąpiło do nich ponad 500 uczniów).

Dwujęzyczność

Aby przygotować naszych uczniów do wdrożenia w program dwujęzyczny, w klasach 4-6 realizowane są dwa przedmioty, do których opracowane zostały programy autorskie i które mają na celu poszerzenie zasobu słownictwa i zwiększenie poziomu wiedzy o świecie:

1) Science and Math Elements – na tym przedmiocie omawiane są zagadnienia ze świata przyrody, wprowadzane jest słownictwo z zakresu geografii, biologii, fizyki i matematyki. Dodatkowym elementem jest praca metodą eksperymentu badawczego, prowadzone są badania i pomiary w terenie.

2) History, Art and Culture – to przedmiot na którym uczniowie poznają terminologię z zakresu przedmiotów humanistycznych, zapoznają się z różnorodnością kulturową, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki krajów anglosaskich.

W nauczaniu tych przedmiotów stosujemy między innymi metodę CLIL (Content and Language Integrated Learning), czyli zintegrowany system nauki treści przedmiotów ścisłych i humanistycznych połączony z nauką języka angielskiego, przy wykorzystaniu różnorodnych metod aktywizujących, uwzględniających różne typy inteligencji ucznia. Oznacza to, że edukacja przyrodnicza, matematyczna, historyczna, wiedza o kulturze i sztuce, nauczana jest w języku obcym, co jednocześnie rozwija wiedzę przedmiotową i poprawia znajomość samego języka.

W klasach 7 i 8 uczniowie mają możliwość wyboru modułu dwujęzycznego, w którym, oprócz zwiększonej liczby godzin, realizowane są dwa lub trzy przedmioty w sposób dwujęzyczny. Obecnie jest to historia i matematyka.

Język hiszpański i inne języki nowożytne

Lekcje języka od klasy pierwszej są z całą pewnością wyróżnikiem Bułhaka. W klasach młodszych dzieci uczą się poprzez zabawę. Poznają pierwsze słowa, zapamiętują dzięki licznym grom edukacyjnym czy piosenkom. Jest to także czas na poznawanie zwyczajów krajów hiszpańskojęzycznych. Ponadto, korzystają ze specjalnego podręcznika dla uczniów młodszych. Od klasy czwartej liczba godzin jest zwiększona do dwóch tygodniowo. Uczniowie poszerzają słownictwo oraz poznają struktury gramatyczne. W klasach starszych proponujemy wyjazdy językowe do Hiszpanii, a także przygotowujemy uczniów do certyfikatów językowych DELE. W klasie ósmej uczniowie znają język hiszpański na poziomie A2.

Możliwy jest wybór języka niemieckiego lub francuskiego.

11Działamy_z.png1logo_LS.pngPenfriends_LandscapeWebBanner2.jpgczytanie.jpgenglishyprepycenter.jpgetwinning1.jpgl22.jpglogo-mistrzowie-kodowania.jpglogo10.jpglogo2.giflogo8.jpgszkoa_odkrywcow_talentow.jpgwarszawa.jpgznaczek_szkoy_z_klas.jpg