Przedszkole | Gimnazjum i liceum | Szkoła muzyczna | Fundacja

OFERTA SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM.E.BUŁHAKA

                                       W WARSZAWIE- WESOŁEJ

SZKOŁA ZAPEWNIA UCZNIOM:

1.realizację programu MEN

2. naukę w małych grupach liczących do 16 uczniów

3. indywidualne podejście do ucznia

4. zajęcia przygotowujące do egzaminów

5. naukę pływania na basenie w ramach 1 godz. w-f

6.intensywną naukę j. angielskiego:

a)W KLASACH 1-3

8 godzin j. angielskiego/tydzień:

- 5godz. w małych grupach do 12 uczniów

-1 godz. j. angielskiego z native – speakerem 

- 2 godz. matematyka i przyroda w j. angielskim

b)W KLASACH 4-6                                                                

grupa z modułem dwujęzycznym:                                  grupa ogólna:

  7 godz. j. angielskiego/tydzień:                                       5 godz. j. angielskiego/tydzień:

- 4 godz. j. angielskiego w grupach                              - 4 godz. j. angielskiego w grupach                                                                                                                                                                                                              

- 1 godz. z native –speakerem                                          - 1 godz. z native-speakerem

- 2 godz.  historii i  matematyki  w j. angielskim

c) w klasach 7-8 – klasa dwujęzyczna:                             klasa 7-8 badawcza:

9 godz. j. angielskiego/tydzień :                                        5 godz. j. angielskiego/tydzień:

- 5 godz. j. angielskiego w grupie                                        - 4 godz. j.angielskiego w grupie

- 1 godz.j. angielskiego z native-speakerem                       - 1 godz. z native-speakerem

- 2 godz .historii , 1godz.matematyki w j.angielskim        - 2-3 godz .projektu mat-przyr.

7.Dodatkowe języki obce nowożytne wprowadzane od klasy 1:

-j. niemiecki/j. francuski/j. hiszpański(do wyboru)- od 1-2godz/tydzień

8. nowoczesne metody nauczania ,w tym projekty szkolne, międzynarodowe

9.nowatorskie systemy oceniania uczniów

10. bezpieczeństwo

11. możliwość realizacji własnych pasji , rozwijania zainteresowań

12.opiekę na świetlicy szkolnej(7.30-18.00)

ODPOWIEDNIE WYPOSAZENIE ORAZ POMOCE DYDAKTYCZNE:

- nowoczesna pracownia komputerowa

- pomoce do nauki wszystkich przedmiotów

-  tablice multimedialne w każdej klasie

-stały dostęp do internetu

-własną salę gimnastyczną

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:

- zajęcia pozalekcyjne dostosowane do zainteresowań uczniów

  (ok.36 kół zainteresowań)

- przygotowywanie do egzaminów międzynarodowych z j. obcych

- zajęcia wyrównawcze- j .polski, matematyka

- zajęcia terapeutyczne dla uczniów( logopedia, terapia pedagogiczna)

- konsultacje ze wszystkich przedmiotów dla klas 4-8

POMOC SPECJALISTÓW:

logopeda, psycholog, pedagog, nauczyciele terapii pedagogicznej

INDYWIDUALNE TRAKTOWANIE UCZNIA:

- zindywidualizowana praca z uczniem zdolnym(indywidualne programy oraz indywidualny tok nauczania, uczeń-asystent, udział w zajęciach na wyższym poziomie nauczania)

-przygotowanie do udziału w konkursach na terenie szkoły, dzielnicy, miasta oraz w konkursach międzynarodowych

-pomoc uczniom dyslektycznym- opracowane systemy oceniania uczniów z dysleksją do wszystkich zajęć dydaktycznych, kierowanie na zajęcia terapeutyczne na terenie szkoły, indywidualizacja pracy podczas zajęć dydaktycznych

- pomoc w odrabianiu lekcji na świetlicy szkolnej

- spotkania z rodzicami uczniów w ramach wywiadówek , jak również spotkań indywidualnych

                                                                                            

11Działamy_z.png1logo_LS.pngPenfriends_LandscapeWebBanner2.jpgczytanie.jpgenglishyprepycenter.jpgetwinning1.jpgl22.jpglogo-mistrzowie-kodowania.jpglogo10.jpglogo2.giflogo8.jpgszkoa_odkrywcow_talentow.jpgwarszawa.jpgznaczek_szkoy_z_klas.jpg