Przedszkole | Gimnazjum i liceum | Szkoła muzyczna | Fundacja

Edukacja w klasach 4-6

EDUKACJA W KLASACH 4-6

 * UCZYMY TWÓRCZO, NIE ODTWÓRCZO*

*ŁĄCZYMY WIEDZĘ Z PRAKTYKĄ*

* ROZBUDZAMY W UCZNIACH ŚWIADOMOŚĆ CELU UCZENIA SIĘ*

*STOSUJEMY ELEMENTY OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO*

*DBAMY O KORELACJĘ MIEDZYPRZEDMIOTOWĄ*

 

 

I. PRZEDMIOTY ŚCISŁE

MATEMATYKA:

            1/ Rozwijamy umiejętności i wiadomości użyteczne w życiu codziennym.

            2/ Rozwijamy myślenie abstrakcyjne, rozumowanie, logiczne argumentowanie.

            3/ Matematyzujemy z użyciem pojęć i języka matematyki.

            4/ Rozwijamy zdolności poznawcze,wytrałość w wysiłku umysłowym, dociekliwość, samodzielność, twórczą postawę,

odpowiedzialność za wyniki pracy.

            5/ Doskonalimy umiejętności pracy w zespole oraz realizacji zamierzonych zadań metodą projektu, środków multimedialnych.

            6/ Doskonalimy umiejętności dostrzegania korelacji międzyprzedmiotowej i związku nauk ścisłych z życiem codziennym.

            7/ Rozwijamy talenty.

            8/ Stosujemy metody, które zakładają aktywność ucznia zgodnie z zasadą:

         

POWIESZ – ZAPOMNĘ!

 POKAŻESZ – ZAPAMIĘTAM!

 PRZEŻYJĘ, DOŚWIADCZĘ – ZROZUMIEM!

 

 

PRZYRODA:

            1/ Rozwijamy umiejętności:

-        prowadzenia obserwacji przyrodniczej,

-        planowania i przeprowadzania doświadczeń przyrodniczych.

            2/ Szczególną uwagę zwracamy na rozwijanie logicznego oraz przyczynowo-skutkowego myślenia.

            3/ Dbamy by nasi uczniowie potrafili samodzielnie wykonywać pewne zadania, a także umieli współpracować w grupie.

            4/ Kształcimy umiejętność oceny pracy własnej, tak by uczeń był świadomym uczestnikiem procesu uczenia się.

            5/ Prowadzimy zajęcia, wykorzystując elementy oceniania kształtującego.

 

II. PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE

JĘZYK POLSKI

            1/ Kształtujemy świadomość językową, literacką i kulturową:

-        łączymy metody tradycyjne z dramą i projektem,

-        rozwijamy kreatywność i twórcze myślenie uczniów,

-        zachęcamy do tworzenia własnych filmów, książek i komisów,

-        odkrywamy talenty i wspieramy uzdolnienia.

-        uczestniczymy w lekcjach muzealnych, chodzimy do teatru i kina.

            2/ Promujemy czytelnictwo:

-        organizujemy spotkania z pisarzami,

-        realizujemy projekt Mądra szkoła czyta dzieciom.

-        zapraszamy do wspólnego czytania znanych aktorów i rodziców naszych uczniów.

            3/ Wspieramy uczniów z dysleksją:

-        należymy do programu Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją,

-        realizujemy program Ortograffiti,

-        indywidualizujemy metody pracy,

-        pomagamy osiagnąć sukces na miarę możliwości.

            4/ Od ponad 20-tu lat organizujemy szkolne Warsztaty Teatralne:

-        przygotowujemy klasowe przedstawienia, tworzymy dekoracje i kostiumy,

-        doskonalimy pamięciowe opanowanie tekstu, dykcję i ruch sceniczny,

-        zapraszamy ludzi związanych z teatrem i filmem, aby oceniali nasze umiejętności.

            5/ Tworzymy wirtualną gazetkę szkolną (http://redakcja.mam.media.pl/bułhazetka2/):

-        dokumentujemy życie szkoły,

-        informujemy o sukcesach naszych uczniów,

-        promujemy uzdolnionych.

 

 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

            1/ Staramy się zainteresować uczniów przeszłością:

-        pracujemy z tekstem, mapą, ilustracjami i tablicą interaktywną,

-        stosujemy metody aktywizujące,

-        rozszerzamy program o ciekawostki i informacje dodatkowe.

            2/ Prowadzimy koło historyczne:

-        pracujemy z filmem dokumentalnym i fabularnym,

-        omawiamy książki historyczne,

-        przygotowujemy do konkursów.

 

 

PLASTYKA

            1/ Zapewniamy kontakt ze sztuką:

-        odwiedzamy muzea i galerie,

-        naśladujemy mistrzów malarstwa.

            2/ Organizujemy szkolne wernisaże i wystawy prac plastycznych.

 

 

MUZYKA

            1/ Śpiewamy, gramy na instrumentach, ćwiczymy improwizację ruchową.

            2/ Rozwijamy zainteresowania uczniów muzyką.

            3/ Organizujemy warsztaty instrumentalne i koncerty.

            4/ Uświetniamy grą i śpiewem uczniów szkolne uroczystości.

            5/ Współpracujemy ze Społeczną Szkołą Muzyczną I stopnia im. Wojciecha Kilara.

 

 

 

 

 

11Działamy_z.png1logo_LS.pngPenfriends_LandscapeWebBanner2.jpgczytanie.jpgenglishyprepycenter.jpgetwinning1.jpgl22.jpglogo-mistrzowie-kodowania.jpglogo10.jpglogo2.giflogo8.jpgszkoa_odkrywcow_talentow.jpgwarszawa.jpgznaczek_szkoy_z_klas.jpg