Przedszkole | Gimnazjum i liceum | Szkoła muzyczna | Fundacja

Języki obce

JAK UCZYMY JEZYKÓW OBCYCH
w Społecznej Szkole Podstawowej nr 12, im. Emanuela Bułhaka

OFERTA PODSTAWOWA

1. Język angielski nauczany od pierwszej klasy, aktualnie, w wymiarze 5 godzin lekcyjnych tygodniowo, w grupach poziomowanych. Od klasy czwartej dodatkowo

1 godzina lekcyjna z native speakerem.

2. Klasy dwujęzyczne: oprócz stałego godzinowego pakietu języka angielskiego,

     2 lub 3 przedmioty nauczane języku angielskim.

3. Od pierwszej klasy, obowiązkowe lekcje drugiego języka obcego: niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego,  w wymiarze: w klasach I-II: 1 godzina i od III klasy: 2 godziny lekcyjne tygodniowo.

OFERTA ZAJĘĆ SZKOLNYCH POZALEKCYJNYCH REALIZOWANYCH W RÓZNYCH JEZYKACH:

- 6 kół językowych

- 5 zajęć o charakterze konsultacyjnym.

ORGANIZACJA

1. Małe grupy (do 12 uczniów), poziomowane

2. Zespół  wykwalifikowanych, profesjonalnych, nauczycieli języków obcych

2. W każdej sali lekcyjnej dostępność do komputera, rzutnika, tablicy interaktywnej i stałego łącza internetowego.

 SPOSOBY I METODY PRACY Z UCZNIEM

1. Grupowanie uczniów o zbliżonym rodzaju lub poziomie zdolności

2. Indywidualny Program Nauki (IPN)

3. Indywidualizacja w toku jednostki lekcyjnej

a/ metody aktywizujące, podające, eksponujące, praktyczne, wizualizacji z wykorzystaniem narzędzi TIC, metoda w działaniu – hands-on thinking/ hands-on education

b/ metoda projektu, w tym realizacja projektów międzynarodowych

c/ panele dyskusyjne

d/ zadania, dostosowane do poziomu i do czasu pracy ucznia

e/ uczeń – asystent nauczyciela

f/ uczeń – ekspert: samodzielnie prowadzi lekcję

g/ ewaluacja pracy ucznia w toku lekcji, w ramach programu oceniania kształtującego

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI

1. British Council: realizacja „Programu Partnerskiego British Council dla szkół i instytucji Addvantage”

2. Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales - AIESEC Polska - tygodniowe warsztaty językowe w klasach 1-6, prowadzone przez native speakerów (język angielski) z różnych krajów świata

3. Instytut Goethego, Instytut Francuski  i Instytut Cervantesa w Warszawie

4. Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE)

5. Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO)

6. Fundacja Rozwoju Systemowego Edukacji (FRSE)

PRZEWIDYWANE EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ, INICJATYW, PROJEKTÓW

1. Język angielski – przygotowanie ucznia do poziomu B1-B2 biegłości językowej według skali europejskiej: egzaminy Cambridge

2. Drugi język obcy – przygotowanie ucznia do poziomu A2biegłości językowej według skali europejskiej: egzaminy DELF, ZD, DELE

3. Przygotowanie i udział w ogólnopolskich konkursach językowych

4. Udział w projektach interdyscyplinarnych europejskich i światowych

                                                                                        Zespół Językowy

11Działamy_z.png1logo_LS.pngPenfriends_LandscapeWebBanner2.jpgczytanie.jpgenglishyprepycenter.jpgetwinning1.jpgl22.jpglogo-mistrzowie-kodowania.jpglogo10.jpglogo2.giflogo8.jpgszkoa_odkrywcow_talentow.jpgwarszawa.jpgznaczek_szkoy_z_klas.jpg